Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych zleceniodawcy (czyli Państwa) oraz podmiotem przetwarzającym dane osobowe innych osób zawartych w dokumentach przekazanych do tłumaczenia (których administratorem jest zleceniodawca) jest biuro usług językowych Polar Translations z siedzibą w Waterloo House, Shepton Mallet, BA4 5DL.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zlecenia w zakresie objętym przedmiotem działalności Polar Translations (wykonania usługi, wyceny kosztu usługi itd.) oraz wykonania czynności administracyjno – księgowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości realizacji umowy. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.

4. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe innych osób zawartych w dokumentach przekazanych do tłumaczenia będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Państwa dane osobowe podane do celów księgowych przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz danych osobowych innych osób zawartych w dokumentach przekazanych przez Państwo do tłumaczenia, prawo poprawienia tych danych, uzyskania kopii, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko, gdy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług dla Państwa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym w zakresie wykonania zlecenia, obsługi prawnej i księgowej oraz zapewniającym działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, a także podmiotom uprawnionym z mocy ustawy (organy skarbowe, organy ścigania, sądy itp.).

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

8. Gromadzimy jedynie pliki „cookies” niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony WordPress, czyli niewielkie informacje tekstowe zapisywane w Państwa komputerze, które służą do prawidłowego korzystania ze strony. Strona nie gromadzi ani nie przetwarza informacji zezwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych ani danych analitycznych. Mają Państwo możliwość wyłączenia obsługi plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.

9. W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności lub polityki postępowania z plikami cookies, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych : info@polartranslations.com