Najczęściej zadawane pytania

Ważne informacje

Co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem współpracy na temat moich standardów pracy oraz sposobu rozliczenia:

– przedstawiam wycenę tłumaczenia za słowo (źródłowe) po zapoznaniu się z dokumentem przesłanym drogą elektroniczną lub pocztową, biorąc pod uwagę objętość, rodzaj tłumaczenia (zwykłe/specjalistyczne), stopień skomplikowania tekstu, konieczność dodatkowego przygotowania, oczekiwany termin oddania gotowego tłumaczenia itp.

– moja wydajność przy gwarantowanym poziomie jakości tłumaczenia to 2000 słów dziennie

– tłumaczenia certyfikowane na terenie Wielkiej Brytanii odsyłam pocztą (1 class) gratis; inne opcje dodatkowo płatne do ustalenia

– używam SDL Trados Studio 2017, mam również doświadczenie z innymi narzędziami, jak np. Wordfast Pro, MemoQ, TM-Town, Memsource i Across

– korekta, redagowanie i weryfikacja tekstu płatne za godzinę pracy lub za słowo

– UWAGA: niezależnie od wielkości tłumaczenia lub spędzonego czasu stosuję minimalną stawkę za dokument

– transkreację wyceniam po zapoznaniu się z materiałami i warunkami projektu; za wykonanie danego zlecenia lub dzień pracy

– działam jako freelancer, jestem samozatrudniona, wystawiam faktury

Płatności

– preferowana forma płatności: przelew bankowy na konto w Wielkiej Brytanii (osoby prywatne płacą przed rozpoczęciem tłumaczenia, firmy w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, biura tłumaczeń na ustalonych wspólnie zasadach)

– lekcje językowe płatne z góry na ustalonych zasadach

– UWAGA: ewentualne odwołanie lekcji musi nastąpić z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie za lekcję pobierana jest opłata wynikająca z konieczności rezerwacji czasu i przygotowania do prowadzenia lekcji, a tym samym rezygnacji z innych zleceń.

Czym jest transkreacja?

Transkreacja (kreatywne tłumaczenie – typowe np. dla celów marketingowych) różni się od „zwykłego” tłumaczenia tym, że przekazuje ogólne znaczenie, intencję, styl, ton i kontekst oryginalnego komunikatu w taki sposób, by był on zrozumiały, właściwy i atrakcyjny dla określonego typu odbiorcy w kraju docelowym.

Istotę tej metody doskonale ujął Guy Gilpin, prezes międzynarodowej agencji transkreacji Mother Tongue: „Transkreacja pozwala markom podążać po cienkiej granicy pomiędzy byciem aktualnymi oraz przekonującymi lokalnie i jednocześnie spójnymi globalnie”. Przykład? BMW od roku 1969 zaczęło reklamować się sloganem „Radość z jazdy” (oryg. Freude am Fahren). Czy tłumaczenie „Pleasure in driving” byłoby tak samo skuteczne na rynku angielskim, jak użyty w kampanii slogan „The Ultimate Driving Machine”? Ta sama idea, lecz inne słowa trafiające lepiej do lokalnego odbiorcy – i o to właśnie chodzi w transkreacji.

Więcej o korekcie i redakcji tekstów

Oprócz tłumaczenia zajmuję się także redakcją i korektą gotowych tekstów. Pojęcia te są często mylone, więc krótko wyjaśniam różnicę poniżej.

Redakcja to kompleksowe opracowanie tekstu, a zatem poprawienie błędów językowych i merytorycznych (dotyczących np. faktów, terminologii) oraz kompozycji, a także ujednolicenie stylu. W efekcie otrzymujemy tekst poprawny, ładny i zrozumiały.

Korekta to ostateczne „doszlifowanie” tekstu przed publikacją, czyli wyeliminowanie błędów gramatycznych, interpunkcyjnych i ortograficznych oraz usunięcie lub wskazanie błędów w formatowaniu.

Lekcje języków obcych

Znajomość języka obcego nigdy nie była tak przydatna jak dziś, kiedy mamy praktycznie nieograniczony dostęp do źródeł informacji, kultury i ludzi z innych krajów, a wyjazd do pracy za granicę stał się czymś bardziej niż normalnym.

Jestem magistrem filologii norweskiej oraz nauczycielką mianowaną języka niemieckiego z udokumentowanym doświadczeniem w szkołach państwowych. Łącznie w szkolnictwie polskim i brytyjskim spędziłam już ponad 20 lat.

Bardzo lubię pracować bezpośrednio z ludźmi, szukać metod motywacji odpowiednich dla danego ucznia, wraz z nauką języka wzmacniać jego pewność siebie i obserwować postępy. Wiedzę przekazuję w taki sposób, by proces nauki był maksymalnie przyjemny i interesujący dla ucznia – przygotowuję materiały o specjalnie dobranym poziomie i zakresie tematycznym, dostosowując je jednocześnie do celu nauki, jak i zainteresowań danej osoby. Nie bez znaczenia jest również poczucie humoru. Odczuwam nie tylko zawodową satysfakcję, ale autentyczną radość, kiedy pomagam swoim uczniom sprawnie posługiwać się językiem obcym w prawdziwych sytuacjach życiowych.

Zajęcia prowadzę indywidualnie, poświęcając 100% uwagi swojemu uczniowi, lub w małych grupach o jednolitym profilu pozwalających na równomierne zaangażowanie każdej z osób oraz stałą kontrolę postępów w nauce. Oferuję także lekcje za pośrednictwem komunikatorów internetowych.